Uitgebreid zoeken
Moral issues in global perspective
Verzameling beschouwingen vanuit internationaal perspectief over moraal en morele kwesties op het gebied van mensenrechten en rechtvaardigheid, verscheidenheid en gelijkheid, individualisme en sociale verantwoordelijkheid. Elk item wordt ingeleid door middel van een overzicht en analyse van theorieën. Aandacht voor: democratie, gerechtigheid en sociale transformatie, ras en etniciteit, gender, seksuele voorkeur, invaliditeit, armoede en welvaart, voortplanting en abortus, euthanasie en gezondheidszorg, pornografie, seksueel geweld, dieren en milieu.
Koggel, Christine M.
boek
1999
ethiek / theorieën / recht / gelijke behandeling / gelijkheid verschil debat / mensenrechten / etniciteit / racisme / kolonialisme / gender / seksuele voorkeur / gehandicapten / armoede / voortplanting / euthanasie / pornografie / seksueel geweld / dieren / milieu / internationaal / opstel / bundel
Toronto
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM