Uitgebreid zoeken
Naaisters aan het werk in het Elisabethdorp. Dit dorp in de Bokkeduinen was bestemd voor de opvang van de vrouwen en kinderen van geïnterneerde Belgische militairen. De Rockefeller Foundation had 500 naaimachines beschikbaar gesteld. De naaisters verdienden een gulden per week plus een kledingstuk. De breisters verdienden een gulden vijftig per kilo verwerkte wol plus een kledingstuk. Deze regeling werd opgeheven toen er geen behoefte meer was aan kleding voor de vluchtelingen. Er werd niet langer gratis kleding verstrekt en de lonen van de naaisters en de breisters werden daardoor hoger. De produktie van de naai- en breiklassen was enorm. Er waren ruim 650 naaisters en breisters uit de vluchtoorden aktief.
foto
1916
Belgen / vluchtelingen / minderheden / "oorlog, eerste wereld-"
Amersfoort
Over dit onderwerp, lees o.a.: "Amersfoort zoals het was", p. 79 e.v.. Daar is ook een plattegrond van het dorp te zien.
Archief Eemland
via de website van Archief Eemland.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM