Uitgebreid zoeken
Nederland
Proefschrift UvA. Onderzoek onder Curaçaose jongens en hunmoeder. Nagegaan is welke rol legitimeringen - die de jongensen hun moeder gebruiken ter verklaring en verantwoording vanhet delinquente gedrag - spelen in het ontstaan en decontinuering van dat gedrag.
San, Marion van
boek
1998
criminaliteit / jongens / daders / moeders / moedergezinnen / Antilliaans / Nederland / proefschrift
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM