Uitgebreid zoeken

Nederlands / Engels (op tweetalige scholen)

Op de meeste scholen met vakoverstijgende Spoorzoekersprojecten werd samengewerkt met het vak Nederlands:

  • Interviewen: vragen stellen, luisteren, doorvragen
  • Schrijven: afspraken maken met de migranten, verslagleggen, presenteren
  • Literatuur: migrantenliteratuur. [Zie bijvoorbeeld het literatuurproject van het Haganum in de map ‘Materiaal docenten’]

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM