Uitgebreid zoeken

Een netwerk met expertise

We zijn anderhalf jaar geleden binnen de PLG begonnen met verkennen van elkaars expertise en het themaveld. Hoewel binnen het geschiedenisonderwijs de stof voor het Centraal Examen steeds meer aandacht lijkt te krijgen en migratiegeschiedenis daarbinnen geen voor de hand liggend thema is, blijken zowel het thema (migratiegeschiedenis) als de vak benadering (spoorzoekersaanpak) onvoorstelbaar rijk: zelf historisch onderzoek doen, geschiedenis van je eigen omgeving, alle aspecten van historisch denken en redeneren, interculturele kwesties, activerende didactiek etc..

De PLG biedt docenten de mogelijkheid om niet alleen van elkaar te leren maar ook vanuit het netwerk van ICLON en CGM diverse experts (migratiegeschiedenis, didactiek, pedagogiek) uit te nodigen om hun recente onderzoeksresultaten te delen en te bevragen op praktische toepasbaarheid in de onderwijspraktijk. Ook worden regelmatig relevante wetenschappelijke artikelen gelezen en gezamenlijk besproken in de context van Jonge Spoorzoekers.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM