Uitgebreid zoeken

Niet-Nederlanders in de bevolking na 1945

Van alle mensen die in 1947 in Nederland woonden had bijna 99% de Nederlandse nationaliteit. Het aandeel niet-Nederlanders liep op van 1% tot ruim 4% in 2009. Hierbij is het overgrote deel van de migranten uit Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen niet meegeteld. Zij hadden de Nederlandse nationaliteit toen zij naar Nederland kwamen.
In 1947 hadden de meeste niet-Nederlanders de nationaliteit van een van de buurlanden: Duitsers en Belgen. Dat veranderde na 1960 toen gastarbeiders uit onder meer Italië en Spanje naar Nederland kwamen. Vooral het aantal Turken en Marokkanen nam sterk toe en vanaf 1975 was de Turkse bevolkingsgroep het grootst onder de niet-Nederlanders. Tussen 1990 en 2009 halveerde het aantal inwoners met (uitsluitend) de Turkse en Marokkaanse nationaliteit. Dat heeft te maken met grootschalige naturalisaties na 1990. Tussen 1996 en 2000 zijn bijna 130.000 Marokkanen en 110.000 Turken Nederlander geworden.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM