Uitgebreid zoeken

Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis

Van arbeidsmigrant tot Nederlands staatsburger

Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was er in 1969 nog sprake van een paar duizend Marokkaanse arbeidsmigranten in Nederland, in 2019 telt Nederland circa 400.000 burgers met een Marokkaanse achtergrond. Bovendien is de status van Marokkanen in Nederland veranderd van tijdelijke arbeidsmigrant naar Nederlands staatsburger met rechten en plichten. Deze verandering is niet zonder slag of stoot gegaan, getuige de maatschappelijke en politieke debatten over integratie en burgerschap ook vandaag de dag nog. In onze ogen wordt de aanwezigheid en positie van Marokkaanse Nederlanders vooral geproblematiseerd met als gevolg een negatief en eenzijdig beeld. Met allerlei initiatieven ter gelegenheid van “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedeniswillen we tegenwicht bieden tegen de heersende beelden.

Tentoonstelling

In “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” staat een reizende tentoonstelling centraal. Hierin wordt de geschiedenis verteld aan de hand van opgetekende verhalen van Marokkaanse migranten en hun nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal, oude gebruiksvoorwerpen, posters, brochures en publicaties. Dit archiefmateriaal is afkomstig uit het archief van instellingen, Marokkaanse organisaties en individuen. Ook komen de verhalen aan bod van Marokkaanse Nederlanders uit politiek,sport, kunst-en schrijfwereld en de bijdrage van autochtone Nederlanders die vanaf het begin betrokken waren bij de participatie en emancipatie van deze nieuwe Nederlanders.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM