Uitgebreid zoeken

Met de integratie gaat het goed

Er wordt de afgelopen weken veel gesproken over migratie naar aanleiding van het Marrakech-pact. Maar hoe staat het eigenlijk met de integratie van deze migranten en hun nakomelingen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft hier recentelijk uitgebreid bij stilgestaan in het Jaarrapport Integratie. Hieruit blijkt over het algemeen de integratie verrassend goed gaat. Leo Lucassen, voorzitter van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten en Directeur Onderzoek bij het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedschrijving, ligt toe dat de integratie een onstuitbare trend is. De verschillen tussen 'autochtonen' en Nederlanders met een migratieachtergrond nemen structureel af. Natuurlijk zijn er nog wel verschillen, maar die worden steeds kleiner voor vrijwel alle bevolkingsgroepen. Wellicht dus tijd om het beeld van de integratie in Nederland positief bij te stellen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM