Uitgebreid zoeken

Onder professoren: Paul Scheffer vs. Leo Lucassen over de toekomst van migratie

 Een open, wetenschappelijk debat is van groot belang om een geïnformeerde mening te vormen. Daarom heeft de WRR recentelijk twee wetenschappers met een zeer verschillende perspectieve gevraagd om een wetenschappelijk essay te schrijven. Paul Scheffer en Leo Lucassen gaan vrijdag 7 september in de Balie in debat over hun essays.

In deze essays staat de vraag centraal of het huidige migratiebeleid aanpassing behoeft in het licht van hedendaagse migratiebewegingen. Lucassen en Scheffer schetsen vervolgens nieuwe handelingsperspectieven. Lucassen doet voorstellen om vormen van circulaire arbeidsmigratie binnen Europa mogelijk te maken. Een onderdeel van zijn voorstel is dat arbeidsmigranten door het betalen van premies zich geleidelijk en getrapt kunnen ‘inkopen’ in de verzorgingsstaat. Scheffer benadrukt de betekenis van politieke wilsvorming over diverse vormen van migratie, waaronder arbeids- en asielmigratie. Humane en verdraagzame gemeenschappen bestaan bij de gratie van grenzen, en over die grenzen dient een open publiek debat te worden gevoerd.

Lees hier alvast de essays van de beide professoren gepuliceerd op verzoek van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR).


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM