Uitgebreid zoeken

Onderzoek naar antisemitisme en immigratie in vijf landen

Onlangs werden in Londen de uitkomsten gepresenteerd van een Europees onderzoek naar antisemitisme en immigratie. Naast Nederland werd ook onderzoek gedaan in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In opdracht van de stichting Erinnering, Verantwortung, Zukunft (EVZ) in Berlijn hebben Annemarike Stremmelaar (Universiteit Leiden) en Leo Lucassen (IISG en Universiteit Leiden), onderzocht of er een verband is tussen de komst van migranten en vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten sinds 2011 en de aanwezigheid van antisemitische opvattingen, gedragingen en delicten. Het project is geleid door het Pears Institute for the study of Antisemitism (Londen). 

Voor het onderzoek is bestaand kwantitatief en kwalitatief materiaal gebruikt, zoals rapporten van overheden en maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke literatuur en mediaberichten. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden benaderd en geïnterviewd, waaronder medewerkers van Vluchtelingenwerk, bestuurders en leden van joodse gemeenten en individuen die actief zijn in de hulp aan vluchtelingen.

Meer informatie:
17 mei: presentatie van het Nederlandse rapport op het IISG

De 5 onderzoeksrapporten op de website van het Pears Institute 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM