Uitgebreid zoeken

VOEM

Op 25 juni sloten Amsab-ISG en VOEM een samenwerkingsakkoord over het beheer en de valorisatie van hun archief. VOEM staat voor Vereniging voor de Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims. Het is een koepel met tientallen lidorganisaties in Vlaanderen (www.voem-vzw.be).

VOEM werd opgericht in 1989 en bestaat volgend jaar dus 30  jaar. Dat is de aanleiding voor enige feestelijkheden én voor een boek. Dat laatste wordt geen klassieke geschiedenis van de organisatie, maar wel een analyse van de evoluties in het migrantenmidddenveld in de voorbije decennia gezien door de ogen een betrokken speler. En dit tegen de achtergrond van de transitie van een multiculturele naar een superdiverse samenleving in Vlaanderen.

Het concept van het boek heeft alles te maken met het feit dat de vlag de lading niet meer dekt: VOEM heeft vandaag lidorganisaties met een heel verschillende achtergrond. Die evolutie is ook merkbaar bij andere koepels die ooit opgericht zijn voor specifieke groepen, maar die vandaag ook veel meer divers ledenbestand hebben.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM