Uitgebreid zoeken

Vrouwen en migratie

Hoewel iets meer dan de helft van de internationale migranten vrouwelijk is, blijft migratie een gegenderd verschijnsel. Hiervoor is niet altijd voldoende aandacht in de berichtgeving of het wetenschappelijk discours. ROSA, kenniscentrum voor gender en feminisme, besteedt aandacht aan de verschillende positie van mannelijke en vrouwelijke migranten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM