Uitgebreid zoeken

Geef je eigen leven vorm!

Vanwege mijn achtergrond voel ik een extra verantwoordelijkheid tegenover migrantenjongeren in Nederland. Door mijn eigen migratieverleden kan ik mij gemakkelijker verplaatsen in immigranten die nu de zondebok zijn, én kan ik hen aanspreken op hun eigen rol en verantwoordelijkheid om het tij te keren.

Ik probeer jongeren te stimuleren om niet achterover te leunen en anderen de schuld te geven, maar hun lot in eigen hand te nemen. Vanuit mijn Surinaamse achtergrond kan ik dit beter doen dan autochtone Nederlanders. Jongeren moeten beseffen dat ze een individu zijn, dat je ervoor kan kiezen je eigen leven vorm te geven en niet in een vicieuze cirkel hoeft te belanden. Ik heb een aantal ROC-scholen geadopteerd en probeer zo mijn bijdrage te leveren aan het betrekken van jongeren bij de samenleving. Onderwijs is voor jongeren de enige weg.

Als ik kijk naar de situatie in Nederland met betrekking tot het immigratie- en integratievraagstuk en hoe er nu aangekeken wordt tegen Marokkanen denk ik dat we kunnen leren van het verleden. In de jaren  '70, toen er veel Surinamers na de Onafhankelijkheid van 1975 naar Nederland kwamen, waren Surinamers ook heel negatief in het nieuws. Nu is een groot deel van de Surinamers geïntegreerd, ze hebben goede banen, zijn ondernemer, advocaat, arts, politicus of werkzaam in de verpleging en het onderwijs. Ik geloof dat iedere cultuur die hier probeert wortel te schieten bepaalde fases doorloopt.

Historisch besef is belangrijk voor de integratie en acceptatie van migranten in de Nederlandse samenleving. Nederlandse jongeren weten tegenwoordig nog heel weinig over de relatie tussen Nederland en Suriname, en daarmee over de achtergrond van vele Nederlanders die wortels hebben in Suriname. Veel jongeren begrijpen bijvoorbeeld niet waarom er Nederlands gesproken wordt in Suriname. Ze weten heel weinig van het koloniale verleden van Nederland. Suriname is voor veel jongeren echt een ver-van-mijn-bed-show. Gelukkig komt daar de laatste tijd wel wat verandering in doordat veel Nederlandse studenten naar Suriname gaan om stage te lopen of onderzoek te doen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM