Uitgebreid zoeken

Vijftien ladders en een dambord: contacten van Italiaanse migranten in Nederland 1860-1940

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Margaret Chotkowski
Uitgegeven: 
Amsterdam: Aksant,
2006

‘Moglie e buoi dei paesi tuoi’ is een oud Italiaans spreekwoord, dat betekent dat men beter kan trouwen met vrouwen uit het eigen dorp en zaken doen met streekgenoten. Margaret Chotkowski toetst in hoeverre dit spreekwoord opgaat voor de Italiaanse migranten in Nederland in de negentiende eeuw en tijdens het Interbellum. Ze brengt de contacten van deze migranten – van schoorsteenvegers tot dienstmeisjes – in kaart en richt zich daarbij op hun Italiaanse en Nederlandse collega’s, huisgenoten, huwelijkpartners en vrienden. De verwachting is dat de Italianen vooral met land-, beroeps- en geloofsgenoten zouden omgaan, maar Chotkowski toont aan dat dit slechts ten dele het geval was. Binnen de Italiaanse gemeenschap ging men vaak wel om met streekgenoten die hetzelfde beroep uitoefenden. De contacten met Nederlanders – die er zeker waren – blijken echter gevarieerder. Wel was de overeenkomst in religie hier relatief groot. Margaret Chotkowski’s onderzoek geeft niet alleen een systematisch overzicht van de Italiaanse nieuwkomers en hun relaties, maar beschrijft – met behulp van interviews - uitvoerig het dagelijks leven van deze migranten in Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM