Uitgebreid zoeken

Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders: Immigranten in Nederland 1550-1993

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Jan Lucassen en Rinus Penninx
Uitgegeven: 
Amsterdam: Spinhuis,
1994

Over de geschiedenis van Nederland als immigratieland bestaan uiteenlopende beelden en meningen. Enerzijds wordt regelmatig gesteld dat de Nederlandse natie steeds een eiland van tolerantie is geweest, anderzijds dat de naoorlogse immigratie geen historisch precedent kent. Beide noties worden echter zelden bij elkaar gebracht. Jan Lucassen en Rinus Penninx combineren in dit boek de historische en sociaal-wetenschappelijke benadering van immigratie. Niet de encyclopedische volledigheid is het doel maar het beschouwend analyseren van immigratie en vestiging, van oorzaken en gevolgen, van steeds terugkerende elementen die in elke immigratie en in elk vestigingsproces van groepen te herkennen zijn. Het boek geeft geen pasklare recepten voor de hedendaagse problemen die met immigratie samenhangen, het biedt echter wel de analyse en het inzicht om die problemen te lijf te gaan. Jan Lucassen is hoofd van de afdeling Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Rinus Penninx is directeur van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM