Uitgebreid zoeken

Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies

Boek
Auteur(s): 
Leo Lucassen en Wim Willems
Uitgegeven: 
Amsterdam: Bert Bakker,
2006

Mensen neigen ertoe het recente verleden te bekijken door het prisma van het heden. Maar het omgekeerde geldt evenzeer: hun blik op het heden wordt gekleurd door beelden over vroeger. In die slingerbeweging tussen toen en nu krijgt nostalgie vrij spel. Ook ontstaan blinde vlekken voor de continue veranderingen waaraan een samenleving onderhevig is. Zelden wordt omgezien met een onbevangen blik. In Gelijkheid en onbehagen wordt een reeks prikkelende gedachten geformuleerd over de consequenties van die bijziendheid. In West-Europa is sinds de Verlichting het ideaal van maatschappelijke gelijkheid voor ongelijkheid, en veroorzaakt steeds meer onbehagen over de feiten van de samenleving. Dat verklaart de obsessieve aandacht voor de inburgering van buitenlanders en hun nazaten.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM