Uitgebreid zoeken

Etnische minderheden en de multiculturele samenleving

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Rinus Penninx, Henk Münstermann en Han Entzinger (red.)
Uitgegeven: 
Groningen: Wolters-Noordhoff,
1998

Internationale migratie en integratie zijn hete hangijzers in Europa. Het aantal migranten is de afgelopen decennia toegenomen, maar ook het fenomeen migratie zelf is veranderd, evenals de ontvangende samenlevingen en de landen van herkomst. De nieuwe dynamiek die deze veranderingen tot gevolg hebben wordt nog niet begrepen, laat staan dat de politiek adequate antwoorden heeft op de nieuwe vragen. In deze publicatie wordt een overzicht gepresenteerd van het IMISCOE onderzoek en wordt de lijn uitgezet voor toekomstig onderzoek. Hierbij worden cruciale vragen beantwoord die opkomen in het tijdperk van globalisering. Waarom zijn het Westen, en dan met name de grote westerse steden, zo aantrekkelijk voor verschillende soorten immigranten? Hoe hebben staten en samenlevingen gereageerd op de combinatie van interne, sociale, economische en politieke veranderingen, globalisering en de groeiende internationale migratie? En op welke manier is deze reactie op zijn beurt van invloed op migratie- en vestigingsprocessen.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM