Uitgebreid zoeken

Nabije vreemden: een eeuw wonen en samenleven

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Jaap Vogel
Uitgegeven: 
Den Haag: Sdu Uitgevers,
2005

In Nabije vreemden staat de relatie tussen huisvesting en samenleven centraal. Het hele spectrum van woonvormen komt in beeld. Van migranten die als kind liefdevol worden opgenomen in een Nederlands gezin, tot nieuwkomers die in een asielzoekerscentrum terechtkomen. Daartussenin bewegen migranten in kosthuizen, in pensions, woonoorden, in zogeheten concentratiewijken en in kampen. Meestal is er een verband tussen wonen en werk. Duitse dienstbodes woonden in het huis van hun baas, Italiaanse ijsbereiders boven hun ijssalon en gastarbeiders in een pension van hun werkgever. Hoe migranten wonen, bepaalt deels de manier waarop Nederlanders en zij elkaar leren kennen, en eventueel cultuuroverdracht plaatsvindt. In kosthuizen kwam het tot persoonlijke contacten. Als migranten bij elkaar wonen, stichten ze eigen verenigingen, eigen kerken of moskeeën. In zo’n ambiance leeft men vaak meer met elkaar dan met Nederlanders. Bij elke vorm van huisvesting in dit boek, draait het om de consequenties die het op afstand of dichtbij wonen van migranten heeft voor hun relatie met de omringende samenleving. Deel 4 uit de reeks ‘Cultuur en migratie in Nederland’


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM