Uitgebreid zoeken

Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Oscar Gelderblom
Uitgegeven: 
Hilversum: Verloren,
2000

Al meer dan honderd jaar twisten historici over de rol die Zuid-Nederlandse kooplieden speelden bij de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw. Was deze Amsterdamse opbloei te danken aan het grote kapitaal, de specialisatie in luxegoederen en de uitgestrekte handelsnetwerken die een kleine Antwerpse koopmanselite na 1590 introduceerde of aan structurele ontwikkelingen waar de Zuid-Nederlandse kooplieden handig bij aanknoopten? Bewijsmateriaal ontbreekt en telkens worden dezelfde oude publicaties aangehaald. De door Oscar Gelderblom samengestelde collectieve biografie van zo'n 850 Zuid-Nederlandse kooplieden - met gegevens over herkomst, beroep, geloof, leeftijd, welstand, migratie en handelsactiviteiten - geeft voor het eerst een volledig beeld van de Zuid-Nederlanders die naar Amsterdam kwamen. Bovendien beschrijft Gelderblom het wel en wee van drie generaties van de koopmansfamilie Thijs (±1550-±1630). Deze geschiedenis toont de dagelijkse praktijk van de handel en laat zien hoe de nieuwkomers zich een plek verwierven op de Amsterdamse stapelmarkt. De combinatie van deze twee onderzoeksmethoden leidt tot nieuwe inzichten, door Gelderblom meeslepend geformuleerd.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM