Uitgebreid zoeken

Chineezen en ander Aziatisch ongedierte: lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
H.J.J. Wubben
Uitgegeven: 
Zutphen: De Walburg Pers,
1986

Hoewel Chinese immigranten sedert de Chinese revolutie van 1911 in Nederland een niet te onderschatten economische en culturele functie hebben vervuld, is over deze besloten gemeenschap weinig gepubliceerd. Zij vestigden zich voor het eerst in de havensteden Amsterdam en Rotterdam (Katendrecht). Velen kregen later tijdens de crisisjaren bekendheid als "pindaman". De merkwaardige titel van het boek werd ontleend aan een notitie op een ambtelijk stuk. De auteur vraagt aandacht voor de volgende aspecten van dit vooroorlogse minderheidsvraagstuk: De komst van Chinese zeelieden naar Nederland, de ontwikkeling van de Chinese gemeenschap, de strijd om het bestaan, de Chinezen en de Nederlandse overheid, de opiumhandel, de verhouding tot de vakbonden, de pindakoekjeshandel en de zending. Het boek geeft een triest beeld van de uitbuiting, armoede en rechteloosheid van een minderheid waarover in feite bij de Nederlanders weinig bekend was.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM