Uitgebreid zoeken

De Chinezen in Suriname: een geschiedenis van immigratie en aanpassing, 1853-2000

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
G.C. Zijlmans en H.A. Enser
Uitgegeven: 
Barendrecht: Batavia Publishing,
2002

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het bijna anderhalve eeuw durende proces van immigratie en aanpassing van Chinezen in Suriname, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op allerlei ontwikkelin­gen die binnen de Chinese bevolkingsgroep hebben plaatsgevonden in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht. Zo wordt onder meer aandacht geschonken aan demografische ontwikkelingen, de positie van de Chinezen in het Su- rinaamse bedrijfsleven, hun verenigingen en kranten, kerkelijk leven, politieke activiteit, identiteit, zeden en gebruiken, en het figureren van de Chinezen in de Su­rinaamse letteren en jeugdlectuur. Ook wordt beschreven hoe het ging met de duizenden Surinaamse Chinezen die sinds de jaren zestig naar Nederland zijn geëmigreerd. De geraadpleegde literatuur en andere bronnen worden hierbij uitvoerig vermeld. Bovendien zijn een uitgebreide biblio­grafie, een tijdtafel 1800-2000 (met een Engelse vertaling), een samenvatting en summary, en een personen- en zakenregister opgenomen. Het boek is geïllustreerd met 100 foto's en vele andere afbeeldingen uit de jaren 1875-2001 en met advertenties van Chinese bedrijven uit deze periode.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM