Uitgebreid zoeken

Poepen, knoeten, mieren en moffen. Beeldvorming over Duitse immigranten en trekarbeiders in zeventiende- en achttiende-eeuwse kluchten

Artikel
Auteur(s): 
Leo Lucassen
Uitgegeven: 
Amsterdam: Ambo/Novib,
1987
Gepubliceerd in: 
Anne Frank Stichting (red.), Vreemd Gespuis

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM