Uitgebreid zoeken

Honderd jaar grootwinkelbedrijf in Nederland

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
R. Miellet
Uitgegeven: 
Zwolle: Catena,
1992

Het grootwinkelbedrijf is ruim een eeuw geleden ontstaan. In diezelfde periode ontwikkelde Nederland zich van een in veel opzichten achtergebleven, agrarische samenleving tot een moderne industriestaat met een hoge en sterk gespreide welvaart. Opkomst en ontwikkeling van het grootwinkelbedrijf waren enerzijds mogelijk door de industriële productie van massa-artikelen. Maar anderzijds ook door de hieruit voortkomende sociale en demografische veranderingen in de maatschappij. Het grootwinkelbedrijf heeft sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van de detailhandel. Toch is tot op heden in Nederland weinig onderzoek verricht naar het ontstaan en de ontwikkeling van het grootwinkelbedrijf. Dit boek geeft daartoe een eerste aanzet.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM