Uitgebreid zoeken

Het Indisch Knooppunt

Website

Over de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indische mensen in Nederland is heel veel vastgelegd. In archieven en bij mensen thuis liggen verslagen, brieven, dagboeken, foto’s, films en landkaarten. Maar hoe vind je de weg in al dat materiaal? Waar ligt welke informatie? En kun je daar zomaar bij? Het Indisch Knooppunt helpt. In de archievendatabase staat vermeld in welke archieven in Nederland Indisch materiaal ligt, waar die archieven te vinden zijn en waarover de Indische stukken of opnamen in die archieven gaan. U kunt de digitale kaartenbak doorzoeken met behulp van plaatsnamen, trefwoorden en jaartallen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM