Uitgebreid zoeken

Spaanse Casa's

Net als de Italiaanse gastarbeiders kwamen Spanjaarden bij elkaar in casa’s (centra), die speciaal voor hen waren opgericht. Hier werden Spaanstalige films vertoond en konden tijdschriften en boeken in de landstaal worden gelezen. Deze Spaanse centra werden bestuurd door particuliere Nederlandse stichtingen. Wel werkten de besturen nauw samen met het Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM). Dit ministerie verleende ook subsidies aan de casa's, met medefinanciering door de werkgevers. Daarnaast sprong ook de Spaanse ambassade financieel bij. Overigens waren zeker niet alle Spanjaarden gediend van deze bemoeienis van de Spaanse overheid. Als reactie zetten zij onafhankelijke centra op. Zo verscheen in Rotterdam 'La Union' en in Utrecht 'Libertad y Cultura'. Veenendaal en Amsterdam hadden onafhankelijke casa’s met alle dezelfde naam: 'Casa del Pueblo'. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM