Uitgebreid zoeken

Werving Turkije-Nederland 1964

Sommige Turkse migranten werkten eerst in Duitsland en kwamen daarna naar Nederland. In 1964 sloot ook Nederland een wervingsverdrag met Turkije, waarna Nederlandse selectieteams zelf op zoek gingen naar arbeiders in Turkije. Turken meldden zich bij het plaatselijke arbeidsbureau, dat de officiële registratie en de uitzending van Turkse werknemers regelde. Hier vond ook de keuring door Nederlandse bedrijven plaats. Ali herinnerde zich zijn angst voor een afkeuring: "De selectie was moeilijk. Je was ontzettend opgewonden. Ga ik wel of niet naar Nederland, dat ging steeds in je hoofd om." Het permanente selectiebureau van Nederland in Ankara, Hollanda Irtibat Bürosu, regelde de verdere procedure. De eerste werving richtte zich op geschoolde arbeiders uit de stad. Later verschoof de aandacht naar het binnenland, waar vooral ongeschoolde Turken woonden. Als in een bepaalde streek of gebied een werving succesvol was verlopen, keerden Nederlandse bedrijven vaak terug voor een vervolgwerving.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM