Uitgebreid zoeken

Terugkeren of blijven?

In 1960 telde Nederland 22 Turken met een verblijfsvergunning. In 1965 was dit aantal opgelopen tot 9.000. De piek van de migratie van Turkse arbeiders naar Nederland lag in 1972. Daarna nam deze af, tot er drie jaar later helemaal geen gastarbeiders meer werden toegelaten. Toen de werving door bedrijven staakte, kwam er ook een einde aan het pendelen tussen Nederland en Turkije. Als Turken voortaan terugkeerden naar het thuisland, konden ze niet langer meer vrij naar Nederland komen. Een deel van de Turkse gastarbeiders is toen wel teruggegaan, maar het overgrote deel bleef uiteindelijk in Nederland. Zoals Mustafa uitlegde: "Omdat we binnen enkele jaren terug wilden gaan, werkten we extra hard en meer dan gewoon. We wilden zoveel mogelijk geld verdienen in een kort tijdsbestek. Maar we konden ons doel niet bereiken. Die enkele jaren werden al snel vijf jaar, tien jaar, dertien jaar. Je vond hier je draai, ging trouwen en kreeg kinderen en dan kijk je even naar achteren en wat blijkt: ben ik al 33 jaar in Nederland. En nog steeds denk ik niet aan teruggaan." Turken met een gezin in hun geboorteland besloten nu hun vrouw en kinderen te laten overkomen. Naast deze gezinshereniging was er ook sprake van  gezinsvorming, d.w.z. Turkse mannen die trouwden met een vrouw uit Turkije, die vervolgens naar Nederland kwam.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM