Uitgebreid zoeken

Migranten in de steden

De industriesteden hadden last van de economische neergang. Het ging gedurende de eeuw steeds slechter met de industrie en de nijverheid. Het aantal migranten dat zich in de steden vestigde, nam daardoor af. Maar in vrijwel alle industrietakken werkten nog steeds kleinere of grotere groepen migranten. Het waren vooral ongehuwde jongemannen die geld wilden verdienen of een ambacht wilden leren. Met het verdiende geld wilden ze in hun eigen land een beter bestaan opbouwen. Hoewel veel migranten tijdelijk in de Republiek waren, kwamen net zoals in vroegere eeuwen, grote aantallen die zich permanent in de steden vestigden. Dit waren vooral Duitsers en Scandinaviërs die weinig welvarend waren en vaak geen opleiding hadden. Zij belandden dan ook vaak in de lagere sociale klassen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM