Uitgebreid zoeken

Komen en gaan : immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Herman Obdeijn en Marlou Schrover
Uitgegeven: 
Amsterdam: Bert Bakker,
2008

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd. Zijn de hedendaagse migranten te vergelijken met die uit het verleden? Wat zijn de overeenkomsten tussen emigranten en immigranten? In Komen en gaan zal antwoord gegeven worden op de vragen die rijzen wanneer we over het migratievraagstuk nadenken.
 
De geschiedenis laat zien dat het na drie generaties meestal goed komt met de migranten en hun nakomelingen. Beleidsmakers en deelnemers aan het publieke debat over migratie en integratie hebben aan deze constatering in hun beleidsplannen weinig. Bij hen overheerst het democratische ongeduld.
De uitkomst van het boek is echter juist dat de overheid een belangrijke rol kan spelen bij de integratie van migranten. Door het voortdurend in het beleid benadrukken van het ‘anders zijn’ van migranten wordt integratie eerder vertraagd dan versneld. Een overzicht van vier eeuwen immigratie en emigratie laat zien welke factoren bijdroegen aan een succesvolle integratie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM