Uitgebreid zoeken

Oostenrijk

[title]

Hoewel in de periode na de Eerste Wereldoorlog vooral Hongaarse kinderen naar Nederland werden gestuurd om aan te sterken, kreeg ook een groep Oostenrijkse kinderen de kans op een dergelijk verblijf. In diezelfde tijd verschenen nogal wat Oostenrijkse dienstbodes in Nederland. Vanwege het grote tekort aan huishoudelijk personeel vonden zij gemakkelijk een baan. Oostenrijk is sinds 1995 lid van de Europese Unie, waardoor Oostenrijkers zich vrij kunnen vestigen. In 2009 telde het CBS 15.500 Oostenrijkers in Nederland.

Pleegkinderen uit Oostenrijk: na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen meer dan 150.000 kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders. Het overgrote deel kwam uit Hongarije, maar ook Oostenrijkse kinderen werden voor een tijdje naar Nederland gehaald. lees meer

Dienstbodes: tussen 1920 en 1940 werkten 30.000 buitenlandse vrouwen in Nederland als dienstbode, een klein deel daarvan kwam uit Oostenrijk. In Nederland was volop werk voor dienstbodes. lees meer

Joodse vluchtelingen Nazi-regime: toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten. Een klein deel van de joodse vluchtelingen kwam uit Oostenrijk. lees meer

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM