Uitgebreid zoeken

Opname in een nieuw gezin

Het doorsnee ouderpaar dat zich aanmeldde voor adoptie had het liefst een baby. En verder net iets liever een meisje dan een jongen. Door hun jonge leeftijd bij aankomst wisten de meeste adoptiekinderen maar weinig van de taal en cultuur van hun moederland. In het Nederlandse gezin dat hen opnam, waren ze intussen zeer welkom. Het ging meestal om gezinnen met een redelijk inkomen en ouders die een goede opleiding hadden genoten. De adoptiekinderen werden op dezelfde manier opgevoed als Nederlandse kinderen. Dat gold ook voor hun carrière in het onderwijs. Voor zover we weten, verliep hun aanpassing aan het nieuwe gezinsleven bij de meeste kinderen heel voorspoedig. Wat niet wil zeggen dat zich helemaal geen problemen voordeden. Daarvoor verschilden de kinderen uit meestal arme Aziatische landen te veel van hun Nederlandse leeftijdgenoten. Sommigen kampten bijvoorbeeld met ziektes en groeistoornissen. Dat was het gevolg van de armoede en ondervoeding in hun eerste levensjaren. Ook was niet ieder kind in staat om op afroep een emotionele band te ontwikkelen met de adoptiefouders.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM