Uitgebreid zoeken

Het peer-reviewed werkstuk / verslag

Een goede manier om leerlingen kennis te laten nemen van elkaars werk is om ze te betrekken bij de beoordeling van elkaars werk. Werkstukken en verslagen kunnen door leerlingen peer-reviewed worden gelezen en beoordeeld. Daarbij kan de docent hen expliciet laten nadenken over de mate van representativiteit van de verhalen in relatie tot het gepresenteerde migratiegeschiedenis in hun schoolboek. [Zie voor meer het onderdeel over Beoordelen en het voorbeeldformulier voor peer-review voor de brugklas van het Sint Janslyceum Den Bosch in de map ‘Materiaal docenten’] 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM