Uitgebreid zoeken

1580-1700

Aflevering 2 van de 12-delige NTR-serie De Gouden eeuw. In deze aflevering staat de rol van immigranten in de Gouden eeuw centraal. 

Artikel
Geertje Dekkers
2009

Amsterdam kreeg in de zeventiende eeuw grote stromen behoeftige Joden te verwerken.

Historisch Nieuwsblad 4, 2009
J. van Lottum en J. Lucassen
2007
R. Gorski, Maritime labour: contributions to the history of work at sea 1500-2000
Clé Lesger
2006
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3 (4) 2006, 118-139.
Clé Lesger
2006
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3 (4) 2006, 118-139.
Clé Lesger
2006
Stadsgeschiedenis 1 (2006) 97-121.
Marianne Wilschut
2005

Van de Antwerpse kooplieden, hugenoten en joodse vluchtelingen die in de zeventiende eeuw een nieuw bestaan opbouwden in Amsterdam, is al redelijk veel bekend.

Historisch Nieuwsblad 4, 2005
S. Songer
2004
L. Sicking en H. d. Bles, Dutch light in the "Norwegian night": maritime relations and migration across the North Sea in early modern times, pag. 43-56
Geertje Dekkers
2003

Textielarbeiders werden met open armen binnengehaald, maar Duitse lutheranen mochten hun klokken niet luiden en joden werden zelfs stelselmatig gediscrimineerd.

Historisch Nieuwsblad 2, 2003
Jan Lucassen
2002

In deze workingpaper zet Jan Lucassen uiteen via welke methode hij in een eerdere bijdrage over bevolkingsontwikkeling en immigratie een schatting kon maken van het totale aantal immigranten...

CGM-Working Paper 3
Marijke Spies
2001

Stereotypen van vreemdelingen hebben een lange geschiedenis. In de zeventiende-eeuwse literatuur raakten ze zo ingeburgerd dat het moeilijk werd om ze niet als waarheid aan te nemen.

Historisch Nieuwsblad 3, 2001
L. Lucassen en B. de Vries
1998
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22 (2): 138-167
Tirtsah Levie Bernfeld
1997
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23e jaargang 1997, nummer 4, 428
Sølvi Sogner
1996
Juliette Roding en Lex Heerma van Voss (red.), The North Sea and culture (1550-1800), pag. 185-198
F.S. Gaastra en J.R. Bruijn
1993

Interest in de Dutch East India Company (VOC), its ships and its trade with the Far East, has grown steadily over the past two decades.

F.S. Gaastra en J.R. Bruijn (red.), Ships, sailors and spices. East India companies and their shipping in the 16th, 17th and 18th centuries. pag 177-208
S. Sogner
1993
J. P. Bardet, F. Lebrun en R. l. Mée, Mésurer et comprendre. Mélanges en l’honeur de Jaques Dupaquier, 515-532.
Willem Nijenhuis
1992
Kerk en theologie, vol. 43 (1992), pag. 92-112
Leo Lucassen
1987
Anne Frank Stichting (red.), Vreemd Gespuis
Ad Knotter en Jan Luiten van Zanden
1987
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 13 (1987) 403-430.
E. Buning en P. Overbeek
1987
Tijdschrift voor geschiedenis; vol. 100 (1987), pag. 356-373

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM