Uitgebreid zoeken

1580-1700

Artikel
C. Cruson
1987
E.J. Dubbelman en J. Tanja, Vreemd Gespuis, Anne Frank Stichting, AMBO/NOVIB, 1987
Niek Al en Clé Lesger
Tijdschrift Sociale Geschiedenis
W. Frijhoff
Revue du Nord 80 (326-327): 573-598
E. van Meerkerk
Tijdschrift voor Geschiedenis, 118 (3) pag. 386-399
Boek
Jaap Cohen
2015

Onder het naziregime bepaalde afkomst het verschil tussen leven en dood.

David van der Linden
2015

The persecution of the Huguenots in France, followed by the revocation of the Edict of Nantes in 1685, unleashed one of the largest migration waves of early modern Europe.

J. Roitman
2010
C.B.A. Smit
2009

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.

Herman Obdeijn en Marlou Schrover
2008

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

J. Bruijn
2008

Veruit de grootste activiteiten in de scheepvaart ontplooide de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) gedurende de achttiende eeuw.

Jelle van Lottum
2007

Daily life in the early modern North Sea region was largely subject to international forces.

Ulbe Bosma, Remco Raben en Wim Willems
2006

De geschiedenis van Indische Nederlanders bestrijkt vier eeuwen, vanaf de eerste koloniale vestiging tot op de huidige dag.

Ludo Abicht
2006

In Geschiedenis van de joden van de Lage Landen gaat Ludo Abicht terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de dertiende eeuw.

Erika Kuijpers
2005

Duitsers, Noren, Denen en Zweden vormden in zeventiende-eeuws Amsterdam de grootste groep buitenlandse migranten.

Paul van de Laar e.a. (red.)
2005
Leo Lucassen (red.)
2004

Wat hebben rederijkerskamers van Zuid-Nederlandse migranten, de Lutherse kerk, Duitse zangverenigingen, informele netwerken van illegalen en Ghanese kerken met elkaar gemeen?

Remco Raben en Ulbe Bosma
2003

De oude Indische wereld is de geschiedenis van de Nederlandse koloniale samenlevingen in Azië, vanaf de allereerste ontmoetingen tussen Europeanen en Aziaten tot het begin van de twintigste eeuw...

Herman Ketting
2002

Over de VOC en het leven op de schepen zijn al veel studies verschenen. Wat deze studie echter zo uniek maakt, is de antropologisch kijk op de historische bronnen.

Noortje D. Roy van Zuydewijn
2002
J. Israel and R. Salverda
2002

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM