Uitgebreid zoeken

1580-1700

Boek
Clé Lesger
2001

Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca 1550-1630.

G. Dorren
2001

Eenheid en verscheidenheid vertelt het verhaal van Haarlem in de zeventiende eeuw.

Oscar Gelderblom
2000

Al meer dan honderd jaar twisten historici over de rol die Zuid-Nederlandse kooplieden speelden bij de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw....

M. Bodian
1999
H. Hendriks en T. Hoenselaars (red.)
1998

Vreemdelingen waren in de zeventiende eeuw een alledaags verschijnsel. In het Holland van de Gouden Eeuw woonden grote groepen buitenlanders, en er werd steeds meer en steeds verder gereisd.

Ronald Rommes
1998
Annemarie Cottaar, Jan Lucassen en Leo Lucassen
1998

De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar immigratie in Nederland een bescheiden, maar gestage vlucht genomen.

R. van Gelder
1997

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Joep Moes, Cor Smit, Ed van der Vlist en IJme Woensdrecht (red.)
1996
Marjolein 't Hart, Jan Lucassen en Henk Schmall
1996

De komst van buitenlanders is een verschijnsel van alle tijden. Dit boek volgt een aantal migrantengroepen dat in de afgelopen eeuwen naar Nederland kwam. Hoe verliep hun integratie?

H. Bonke
1996
Karel Davids e.a. (red.)
1995
J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffer (red.),
1995

W.F van Zegveld
1995
Jan Lucassen en Rinus Penninx
1994

Over de geschiedenis van Nederland als immigratieland bestaan uiteenlopende beelden en meningen.

A. Einck e.a.
1993
Joseph Michman, Hartog Beem en Dan Michman
1992

Deze kroniek laat u kennismaken met de roemruchte Portugese en Hoogduitse joden in de Gouden Eeuw en met de rol van de joden bij de opbouw van de moderne staat; hij vertelt ook over het...

Jan Lucassen
1991
R. Fuks-Mansfeld
1989
R. Kistemaker
1987

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM