Uitgebreid zoeken

1580-1700

Op een sabbat in het najaar van 1709 brak een vechtpartij uit in de Hoogduitse synagoge in Amsterdam.

De familienaam MISERUS is een verbastering ofwel een vernederlandsing  van de uit Noord-Frankrijk stammende familie Messier.

Dat er Italiaans bloed in mijn aderen vloeide, heb ik altijd geweten. Het verhaal van bet-overgrootvader Giacomo Ravelli werd met de paplepel ingegoten.

Krantenberichten over de vervolging van Hugenoten in Frankrijk, gevonden in de Oprechte Haerlemsche Courant


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM