Uitgebreid zoeken

1700-1800

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811

De Kampersteiger, gezien vanaf de Nieuwe Brug naar gebouw Zeerecht, ong. 1765. Aankomstplek van Duitse trekarbeiders.

Kampersteiger te Amsterdam

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘smous met uijen’.

Centsprent met de 'smous met uijen'

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking in procenten (1600-1900)

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘lint-smousin’.

Centsprent met de 'lint-smousin'

Sinds 1650 kwamen er Italiaanse instrumentenmakers naar Nederland. Zij vestigden zich in de grote steden. Een interessante groep onder hen waren de barometermakers.

Barometerfabriek Balli
Armenpenning

Armenpenning van de Lutherse diaconie te Rotterdam, 1741

Collectie Rotterdams Historisch Museum

Armenpenning

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in Hollandse steden 1600-1800

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken in Leiden
Marskramer

Wandtegel. Man met een mand op zijn rug.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Marskramer

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur 1574-1816)

Verklaringen van borgstelling t.b.v. personen die zich te Leiden willen vestigen, 1716-1737

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)(1574-1816)

Lijsten van nieuwe poorters en personen die zich te Leiden mogen vestigen, 1737-1783

Archief Familie De Geer van Jutphaas

(975) Stukken met betrekking tot het verlenen van toelages door de burgemeester van Utrecht aan Hongaarse en Zevenburgse studenten, 1756-1791.

Stukken over Hongaarse en Zevenburgse studenten in Utrecht, 1756-1791

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep. In het midden het schip 'Mauritius'.

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders
Poorter eed

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Poorter eed

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM