Uitgebreid zoeken

1700-1800

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.

Penning Lutherse kerk, 1736

Achttiende-eeuwse centsprent met de ā€˜lint-smousinā€™.

Centsprent met de 'lint-smousin'

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1763-1889.

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1763-1789

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.

Permissie aan Joden verkoop loterijbriefjes 17

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in Hollandse steden 1600-1800

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen.

Overeenkomst voor het leveren van melk aan de leden, 1791.

Overeenkomst voor het leveren van melk aan de leden van de Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Asjkenazische penning

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente Maarsen

(13) reglement vd kerk der Hoogduitse joodse gemeente Maarsen en Maarsenveen 1759

Reglement van de kerk der Hoogduitse joodse gemeente te Maarsen en Maarsenveen, 1759
Duitse zeeman

Collectie: Atlas van Stolk

Duitse zeeman

0501A Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur 1574-1816)

Bijlagen bij de rekening van uitgaven t.b.v. de Franse soldaten, 1795-1796

Zie bijlage voor het hele bestand.

Bijlagen bij de rekening van uitgaven t.b.v. de Franse soldaten, 1795-1796

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen i.v.m. naturalisatie, 1710-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen in Leiden, 1710-1712

Bediening van het heilig avondmaal in de Grieksche Kerk te Amsterdam

Interieur Grieks-Orthodoxe kerk

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur 1574-1816)

Verklaringen van borgstelling t.b.v. personen die zich te Leiden willen vestigen, 1716-1737

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking in procenten (1600-1900)
Poorter eed

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Poorter eed
Marskramer

Wandtegel. Man met een mand op zijn rug.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Marskramer

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM