Uitgebreid zoeken

1700-1800

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in Hollandse steden 1600-1800

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen.

Overeenkomst met de bakker om alleen kosjer brood te bakken, 1799.

Overeenkomst met bakker om alleen kosjer brood te bakken
Poorterboek

Het poorterboek als historische bron

Een poorterboek is een boek waarin verschillende Nederlandse steden nieuwe burgers registreerden.

Poorterboek

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.

Permissie aan Joden verkoop loterijbriefjes 17

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.

Penning Lutherse kerk, 1736

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811
Poorterboek

Het poorterboek als historische bron

Poorterboek

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1789-1808

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1789-1808

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen i.v.m. naturalisatie, 1710-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen in Leiden, 1710-1712

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen.

Overeenkomst voor het leveren van melk aan de leden, 1791.

Overeenkomst voor het leveren van melk aan de leden van de Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765
Duitse zeeman

Collectie: Atlas van Stolk

Duitse zeeman
Hannekemaaier

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaier

De Kampersteiger, gezien vanaf de Nieuwe Brug naar gebouw Zeerecht, ong. 1765. Aankomstplek van Duitse trekarbeiders.

Kampersteiger te Amsterdam

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Asjkenazische penning

Achttiende-eeuwse centsprent met ā€˜dā€™oortjesveeters smousā€™.

Centsprent met 'd'oortjesveeters smous'
Poorter eed

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Poorter eed
Armenpenning

Armenpenning van de Lutherse diaconie te Rotterdam, 1741

Collectie Rotterdams Historisch Museum

Armenpenning

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM