Uitgebreid zoeken

1700-1800

Lappendeken

Deze deken werd in de 18e eeuw door Hugenoten van Frankrijk naar Nederland gebracht en als een van de weinige bezittingen zorgvuldig bewaard.

Lappendeken

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiƫvaarders uit het Marsdiep. In het midden het schip 'Mauritius'.

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiƫvaarders

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)) (1574-1816)

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van Joodse ingezetenen in Leiden 1737-1771

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente Maarsen

(13) reglement vd kerk der Hoogduitse joodse gemeente Maarsen en Maarsenveen 1759

Reglement van de kerk der Hoogduitse joodse gemeente te Maarsen en Maarsenveen, 1759

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Asjkenazische penning

Bediening van het heilig avondmaal in de Grieksche Kerk te Amsterdam

Interieur Grieks-Orthodoxe kerk

Archief Waalse Gemeente Utrecht

Documenten betreffende de collecte voor Franse vluchtelingen, 1754-1755.

Documenten betreffende collecten voor Franse vluchtelingen, 1754-1755

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811
Poorterboek

Het poorterboek als historische bron

Een poorterboek is een boek waarin verschillende Nederlandse steden nieuwe burgers registreerden.

Poorterboek

0501A Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur 1574-1816)

Bijlagen bij de rekening van uitgaven t.b.v. de Franse soldaten, 1795-1796

Zie bijlage voor het hele bestand.

Bijlagen bij de rekening van uitgaven t.b.v. de Franse soldaten, 1795-1796

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Collectie: Regionaal Archief Leiden

Register van Joodse ingezetenen

Achttiende-eeuwse centsprent met de ā€˜lint-smousinā€™.

Centsprent met de 'lint-smousin'

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ā€˜Savoisch Gebergteā€™.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indiƫ), Amsterdam, 30 september 1783. Perkament.

Uit het archief van de familie De la Court.

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indiƫ) in Amsterdam

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712
Hannekemaaier

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaier

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1763-1889.

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1763-1789

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking in procenten (1600-1900)

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM