Uitgebreid zoeken

1700-1800

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.

Permissie aan Joden verkoop loterijbriefjes 17

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro
Armenpenning

Armenpenning van de Lutherse diaconie te Rotterdam, 1741

Collectie Rotterdams Historisch Museum

Armenpenning

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking in procenten (1600-1900)

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Asjkenazische penning
Marskramer

Wandtegel. Man met een mand op zijn rug.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Marskramer

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712
Poorter eed

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Poorter eed

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘smous met uijen’.

Centsprent met de 'smous met uijen'
Hannekemaaier

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

Hannekemaaier

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)) (1574-1816)

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van Joodse ingezetenen in Leiden 1737-1771

Archief Nederlands-Israëlische gemeente Maarsen

(13) reglement vd kerk der Hoogduitse joodse gemeente Maarsen en Maarsenveen 1759

Reglement van de kerk der Hoogduitse joodse gemeente te Maarsen en Maarsenveen, 1759

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken in Leiden

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.

Penning Lutherse kerk, 1736

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘lint-smousin’.

Centsprent met de 'lint-smousin'

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Collectie: Regionaal Archief Leiden

Register van Joodse ingezetenen

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1763-1889.

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1763-1789

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen i.v.m. naturalisatie, 1710-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen in Leiden, 1710-1712

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM