Uitgebreid zoeken

1700-1800

Boek
Ulbe Bosma, Remco Raben en Wim Willems
2006

De geschiedenis van Indische Nederlanders bestrijkt vier eeuwen, vanaf de eerste koloniale vestiging tot op de huidige dag.

Maaike Vriesema en Annelies van der Groot
2006
...
Ludo Abicht
2006

In Geschiedenis van de joden van de Lage Landen gaat Ludo Abicht terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de dertiende eeuw.

Paul van de Laar e.a. (red.)
2005
D. van Heuvel
2005

Tussen 1602 en 1795 voer de Verenigde Oost-Indische Compagnie met zo'n 4500 schepen naar de Oost. Met deze schepen vertrokken er jaarlijks vele duizenden mannen uit de Republiek.

Leo Lucassen (red.)
2004

Wat hebben rederijkerskamers van Zuid-Nederlandse migranten, de Lutherse kerk, Duitse zangverenigingen, informele netwerken van illegalen en Ghanese kerken met elkaar gemeen?

Remco Raben en Ulbe Bosma
2003

De oude Indische wereld is de geschiedenis van de Nederlandse koloniale samenlevingen in Azië, vanaf de allereerste ontmoetingen tussen Europeanen en Aziaten tot het begin van de twintigste eeuw...

J. Israel and R. Salverda
2002
K. Sonnenberg-Stern
2000
P. Lourens en J. Lucassen
1999
H. Hendriks en T. Hoenselaars (red.)
1998

Vreemdelingen waren in de zeventiende eeuw een alledaags verschijnsel. In het Holland van de Gouden Eeuw woonden grote groepen buitenlanders, en er werd steeds meer en steeds verder gereisd.

Ronald Rommes
1998
Annemarie Cottaar, Jan Lucassen en Leo Lucassen
1998

De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar immigratie in Nederland een bescheiden, maar gestage vlucht genomen.

R. van Gelder
1997

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Joep Moes, Cor Smit, Ed van der Vlist en IJme Woensdrecht (red.)
1996
Marjolein 't Hart, Jan Lucassen en Henk Schmall
1996

De komst van buitenlanders is een verschijnsel van alle tijden. Dit boek volgt een aantal migrantengroepen dat in de afgelopen eeuwen naar Nederland kwam. Hoe verliep hun integratie?

H. Bonke
1996
H. Oberpenning
1996
Karel Davids e.a. (red.)
1995
J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffer (red.),
1995


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM