Uitgebreid zoeken

1800-1900

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Paltser en Hongaarse studenten in Utrecht, 1863-1886

Clara Gertrud Wichmann werd geboren in Hamburg in 1885.

Toelatingsbewijs Clara Wichmann Theologie-faculteit Universiteit Utrecht 1905

Orgeldraaiersechtpaar Antonio Fusco en Giuseppina Capocci met hun orgeltje aan het Hugo de Grootplein, Delft, met op de achtergrond de Hugo de Grootstraat.

Italiaans orgeldraaiersechtpaar

Ronald Sørensen vertelt over zijn overgrootvader Jørgen Johannes Sørensen: hoe hij in 1844 door zijn ouders op een Noors schip werd gezet en na vele omzwervingen uiteindelijk in Rotterdam aan wal...

Dit is de dolk van mijn overgrootvader. Iedere zeeman moest een mes hebben op zee.

Erfstuk van mijn overgrootvader

Het transport der kolonialen uit Rotterdam, stadsgezicht, 1883-1884

Isaac Israels (Amsterdam 1865 - Den Haag 1934)

Het transport der kolonialen

In de Vreemdelingenwet van 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Vreemdelingenwet 1849

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

In 1839 opende de Duitse immigrant Anton Sinkel zijn winkel aan de Oudegracht in Utrecht. Het was volgens de Utrechtse Courant een ‘Paleis-Winkel’. Sinkels winkel kreeg snel navolging.

Winkel van Sinkel

De Rijkspolitie van Overijssel stuurde op 19 maart 1868 een brief naar de Minister van Justitie om te waarschuwen voor een groep Hongaarse ketellappers die bij Oldenzaal de grens waren overgekomen...

Weren van Hongaarse ketellappers

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking in procenten (1600-1900)

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM