Uitgebreid zoeken

1800-1900

Boek
Herman Obdeijn en Marlou Schrover
2008

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Yvette Kopijn en Hariëtte Mingoen
2008

Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Het is een geschiedenis waar niet één keer, maar minstens twee, en soms zelfs meerdere malen van land werd gewisseld.

M. Küpker
2008
Jelle van Lottum
2007

Daily life in the early modern North Sea region was largely subject to international forces.

A.A. Gladen, Kraus, Piet Lourens, Jan Lucassen, Peter Schram, Helmut Talazko en Gerda van Asselt (red.)
2007

Deze bronnenuitgave is daarom niet alleen van belang voor de sociaal-economische en kerkelijke geschiedenis van de streken waar de seizoensarbeiders vandaan kwamen, maar ook voor die waar zij naar...

Ulbe Bosma, Remco Raben en Wim Willems
2006

De geschiedenis van Indische Nederlanders bestrijkt vier eeuwen, vanaf de eerste koloniale vestiging tot op de huidige dag.

Paul van de Laar, Leo Lucassen en Kees Mandemakers (red.)
2006

Rotterdam is een migrantenstad. Niet voor niets wordt wel gezegd dat de echte Rotterdammer van buiten komt.

Maaike Vriesema en Annelies van der Groot
2006
...
Ludo Abicht
2006

In Geschiedenis van de joden van de Lage Landen gaat Ludo Abicht terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de dertiende eeuw.

Paul van de Laar e.a. (red.)
2005
Ineke van Kessel
2005

De schrijfster vertelt op een historisch verantwoorde wijze, maar in een goed toegankelijke stijl, de geschiedenis van de 'zwarte Hollanders' (de 'blanda hitam').

Leo Lucassen (red.)
2004

Wat hebben rederijkerskamers van Zuid-Nederlandse migranten, de Lutherse kerk, Duitse zangverenigingen, informele netwerken van illegalen en Ghanese kerken met elkaar gemeen?

Paul Brood, Liesbeth Beelen en Geert de Kinkelder
2004

Gegevens over militairen die hebben gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indië Leger (KNIL) en in het leger in West-Indië berusten onder andere in de militaire stamboeken in het Nationaal...

Remco Raben en Ulbe Bosma
2003

De oude Indische wereld is de geschiedenis van de Nederlandse koloniale samenlevingen in Azië, vanaf de allereerste ontmoetingen tussen Europeanen en Aziaten tot het begin van de twintigste eeuw...

Marlou Schrover
2002

Stinkende Moffen, narrige Pruisen en hongerlijdende Westfaalse indringers, zo werden de Duitse nieuwkomers in de tweede helft van de negentiende eeuw door Nederlanders genoemd.

G.C. Zijlmans en H.A. Enser
2002

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het bijna anderhalve eeuw durende proces van immigratie en aanpassing van Chinezen in Suriname, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op allerlei ontwikkelin...

Hilde Bras
2002

Deze studie gaat over onze moeders, grootmoeders en overgrootmoeders. Ruim eenderde van hen heeft een deel van haar leven als dienstbode doorgebracht.

J. Israel and R. Salverda
2002
Greddy Huisman
2000

Op een van die mistige dagen in de herfst van het jaar 1816, waarin Europa zich probeerde te herstellen van de verwoestende oorlogen van de voorgaande jaren, ging zij op reis naar het vreemde land...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM