Uitgebreid zoeken

1800-1900

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Stadsarchief Leiden (SA III)(1816-1929)

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden door de burgemeester en de wethouders, 1826

 

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden, 1826

Archief Nederlands-Israelische gemeente te Maarsen

Documenten betreffende de uitkering aan de Portugese gemeente van 12 guldens voor onderhoud van de brug, 1836.

Uitkering aan de Portugese gemeente van 12 guldens voor onderhoud brug, 1836

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

1800-1900

In de periode 1800-1900 nam de migratie naar Nederland af, ook door het kwijtraken van de centrale positie in de internationale handel.

Tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen.

Toestemming van het gemeentebestuur van Zoeterwoude om gedurende Ć©Ć©n jaar als vreemde dagloner binnen het Koninkrijk te werken.

 

Acte van verlof voor vreemde dagloners in Zoeterwoude, 1807

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM