Uitgebreid zoeken

1800-1900

1800-1900

In de periode 1800-1900 nam de migratie naar Nederland af, ook door het kwijtraken van de centrale positie in de internationale handel.

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Gemeente Warmond, tot 1930

Register van ingekomen personen.

Zie bijlage voor hele bestand

Registers van ingekomen personen, gemeente Warmond, 1813-1822

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Paltser en Hongaarse studenten in Utrecht, 1863-1886

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken in Leiden

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Register van immigranten, 1813-1822

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van immigranten in Leiden, 1813-1822

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israƫlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

Huishoudelijk Reglement Nederlandsch-Israƫlitische godsdienstige school

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM