Uitgebreid zoeken

1800-1900

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Stadsarchief Leiden (SA III)(1816-1929)

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden door de burgemeester en de wethouders, 1826

 

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden, 1826
Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen.

Inschrijving van vreemdelingen in Utrecht, 1849-1856

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Reglement Rijksuniversiteit Utrecht voor beursstudenten uit Palts, 1835

Reglement Rijksuniversiteit Utrecht voor beursstudenten uit Palts, 1835

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Register van immigranten, 1813-1822

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van immigranten in Leiden, 1813-1822

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden gingen studeren.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM