Uitgebreid zoeken

1945-heden

Op 4 november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen. Het leger moest een eind maken aan massale demonstraties van opstandige Hongaren tegen het communistisch regime.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ã©Ã©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Melk Turfanda Cengel kwam als klein Turks meisje rond 1970 naar Utrecht.

In de jaren '50 en '60 kwamen de eerste migranten van het toen nog Portugese Kaapverdië naar Nederland.

Akte tot verlening van de honoraire rang van directeur-generaal van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, 15 maart 1970.

Albert Mozer: Benoeming tot directeur-generaal

Al jaren vormen Polen de snelst groeiende migrantengroep in Nederland. Maar over de mensen achter de getallen weten we nog maar weinig.

Thoula Antoniadis kwam in 1970 van een dorp in Griekenland naar Utrecht om samen met haar man hier te werken in het ziekenhuis. 

Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Lijsten met werkgevers die Spaanse gastarbeiders geworven hadden. Pet stad staat aangegeven welk bedrijf personeel zocht en hoeveel.

Lijsten met werkplaatsen voor Spaanse gastarbeiders

In de Nederlandse koninklijke familie zijn gemengde huwelijken eerder regel dan uitzondering. Denk alleen al aan Beatrix en Claus, Juliana en Berhard en Wilhelmina en Hendrik.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima

Uit de migrantencollectie van het Nederlands Fotomuseum

Illegale gastarbeiders in een pension

Amina Berkane-Abakhou kwam in 1990 met haar man naar Utrecht.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Tussen 1976 en 1983 vroegen ongeveer 3.100 christenen die in Turkije leefden, zowel Armenen als Arameërs, asiel aan in Nederland.

Archief Deputaatschap Hongaren

Documenten betreffende de oprichting van een blad voor Hongaarse vluchtelingen, 1962.

Oprichting van het Hongaarse blad Jojjetek, 1962
Molukkers

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

Toegegeven, de vraag klinkt een beetje als het begin van een slechte grap.

Het aantal Antilliaanse studenten in Nederland groeide in de jaren '60 en '70.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM