Uitgebreid zoeken

1945-heden

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiële werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiële weg gekomen.

Akte tot verlening van de honoraire rang van directeur-generaal van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, 15 maart 1970.

Albert Mozer: Benoeming tot directeur-generaal

Tussen 1960 en 1973 kwamen 65.000 Turkse migranten naar Nederland. Zij waren vooral afkomstig uit het Midden en Zuidoosten van Turkije, waar veel werkloosheid heerste.

Molukkers

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Lijsten met werkgevers die Spaanse gastarbeiders geworven hadden. Pet stad staat aangegeven welk bedrijf personeel zocht en hoeveel.

Lijsten met werkplaatsen voor Spaanse gastarbeiders

Een interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Melk Turfanda Cengel kwam als klein Turks meisje rond 1970 naar Utrecht.

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973.

Met de komst van Griekse gastarbeiders in de jaren zestig begon de Griekse gemeenschap pas echt te groeien.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Archief Universiteit Nijenrode te Breukelen, bestuur.

Instelling van een studiebeurs voor Surinaamse en Antilliaanse studenten, 1962.

Instelling studiebeurs voor Surinamers en Antillianen aan de Universiteit Nijenrode, 1962

Archief Deputaatschap Hongaren

Documenten betreffende de oprichting van een blad voor Hongaarse vluchtelingen, 1962.

Oprichting van het Hongaarse blad Jojjetek, 1962

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende vreemdelingen, 1959-1965

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stukken betreffende vreemdelingen in Leiderdrop, 1959-1965

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

In de jaren '50 kampten de Antillen nauwelijks met werkloosheid en waren de lonen hoog, dankzij de olieindustrie op Aruba en Curaçao.

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

In 1973, tijdens de arbeidsonrust en stakingen in Suriname, was er al een uittocht naar Nederland op gang gekomen van 10.000 Surinamers.

Ali Yildirim

Interview met Ali Yildirim die in 1964 voor een maand naar Nederland op vakantie ging. Hier werd hij verliefd op een Nederlands meisje en is hier gebleven.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM