Uitgebreid zoeken

Permanent verblijf? Retourmigratie en verder reizen

Veel van de asielzoekers die een status in Nederland kregen vanaf de jaren ’80 zijn hier uiteindelijke gebleven. Een groot deel bleef echter niet, en keerde terug naar het land van herkomst of verder naar een ander (Europees) land.

Van vier grote groepen asielzoekers (Afghanen, Irakezen, Iraniërs en Somaliërs) die vanaf de jaren ’80 asiel aanvroegen in Nederland is bekend dat 58% van de eerste generatie nog in Nederland woont. De sterfte in die groep is zeer beperkt. Dit betekent dat een deel van de eerste generatie asielzoekers ofwel is teruggekeerd, ofwel verder is gereisd. Van de groep Somaliërs is bijvoorbeeld bekend dat een groot deel naar Engeland is vertrokken vanaf het begin van de twintigste eeuw. Zie hierover het krantenbericht in Trouw (26-06-2006).

Asielinstroom en verblijf 2015: Asielinstroom en verblijf 2015Asielinstroom en verblijf 2015: Asielinstroom en verblijf 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de ongeveer 10.000 Kosovo-Albanezen die eind jaren negentig asiel aanvroegen in Nederland is bekend dat ongeveer driekwart binnen een jaar na het beëindigen van de oorlog terugkeerde naar hun thuisland. Wat hierbij uiteraard ook meespeelde is dat hun tijdelijke verblijfsvergunning na het beëindigen van de oorlog niet verlengd werd. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM