Uitgebreid zoeken
politics of motherhood : activist voices from left to right
Bijdragen over de manieren waarop moederschap onderwerp isgemaakt van politiek : als middel om vrouwen er onder te houden,(zoals door staatsbemoeienissen, medische ingrepen en militaireagressie),en als middel waardoor vrouwen geprobeerd hebben omcontrole te herkrijgen over hun eigen leven en dat van hunkinderen. De bundel bevat de volgende indelingen: Environmentalactivism: Subsistence struggles: Mothers' resistance against thestate: Nationalist motherhood: Redefining motherhood throughtechnologies and sexualities; Reflections on feminism andmotherhood.
Jetter, Alexis / Orleck, Annelise / Taylor, Diana
boek
1997
moederschap / milieu / voedselproductie / landbezit / vrouwenvredesbewegingen / armoede / verzetsbeweging / politieke stromingen / Palestijnen / acties / voortplanting / technologie / lesbische moeders / indianen / etnische groepen / feminisme / Argentinië / Israël / Nigeria / Verenigde Staten / bundel
London
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM