Uitgebreid zoeken

Pools verenigingsleven in Limburg

De Polen in Limburg waren vanaf het begin af aan goed georganiseerd. In 1910 werd de eerste Poolse mannenvereniging “Jednosc” in Heerlen opgericht. Niet veel later verschenen er verschillende muziek- en sportverenigingen. Deze verenigingscultuur was overgewaaid vanuit Duitsland, waar veel Polen werkten voor zij naar Limburg trokken. Ook ontstond er een vakbond voor Poolse werknemers en een politieke partij voor een onafhankelijk Polen (nog voor de onafhankelijk van 1918). In 1929 ontstond de Nederlandse Bond voor Poolse Verenigingen. Alle plaatselijk verenigingen vielen onder deze bond en zij organiseerde nationale en kerkelijke feesten. De Poolse overheid betaalde voor een Poolse school, die in 1929 werd opgericht in Brunssum. Toen in de jaren 1930 de geldkraan werd dicht gedraaid, werd het een Nederlandse school waar ’s avonds Poolse taal en geschiedenis werd onderwezen. Voor het kerkelijk welzijn van de Poolse gemeenschap kwam er in 1928 een speciale zielzorger te werken in Limburg. Het verenigingsleven kwam niet stil te staan na de economische crisis in de jaren ’30. De bezoekersaantallen waren vanzelfsprekend wel lager. In 1937 werd er zelfs, met hulp van de Directie der Staatsmijnen, een Pools Huis in Brunssum gebouwd.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM