Uitgebreid zoeken
positie van de vrouw binnen de Staatkundige Gereformeerde Partij
Bijdrage tot een oordeel of de statuten van de SGP, met name de artikelen 5 en 5a zich met het recht verdragen. De auteur concludeert dat op grond van algemene rechtsbeginselen, het VN-vrouwenverdrag, de Grondwet en andere positief-rechtelijk bepalingen elke politieke partij, waarvan haar doel niet is uitsluitend de belangen van mannen te dienen, vrouwen als volwaardig lid behoort op te nemen, zonder enige reserve of achterstelling ten opzichte van mannen.
Amstel, H. van
boek
1997
politieke partijen / discriminatie / kiesrecht
[S.l.]
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM