Uitgebreid zoeken
in postbiblical judaism and medieval islam
Bijbelse verhalen worden vanuit joods en islamitisch oogpuntverschillend bekeken. Lassner onderzoekt hoe bijvoorbeeld hetverhaal van Salomo en zijn vrouwelijke tegenstander doorherhaaldelijk doorvertellen ervan, de joodse en islamitischeopvattingen over de rol van de vrouw tegen over elkaar komente staan.
Lassner, Jacob
boek
1993
heilige teksten / islam / jodendom / vorstenhuizen / relaties / legenden / middeleeuwen / bundel
Chicago
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM