Uitgebreid zoeken
practices and regulatory constraints
Analyse van de beperkingen van aan ras gerelateerde programma'szoals positieve actie met betrekking tot werkgelegenheden vanminderheden. Er worden voorstellen gedaan om de groteverschillen die er bestaan tussen werkgelegenheid voor zwarteen witte mensen te verkleinen.
Bloch, Farrell
boek
1994
betaalde arbeid / anti discriminatiewetgeving / etnische minderheidsgroepen / personeelsbeleid / Verenigde Staten
Chicago
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM