Uitgebreid zoeken
the present
Bloemlezing met artikelen van vrouwen uit het vak overfotografie. De bloemlezing is ingedeeld volgens de volgendeonderwerpen: Negentiende eeuw in Europa, met aandacht voor de19e eeuw door fotografen als: Alice Hughes, Julia MargaretCameron, Gisèle Freund e.a. Nieuwe visies, de avant-garde endaarna. Stemmen veraf: mode en portretkunst in de studio tijdenshet interbellum. Plaatjes en verhalen: documentaire en reportagein Noord-Amerika. Geschiedenislessen. Met o.a. een artikel vanSusan Sontag. Over fotografen: In dit deel o.a. aandacht voor:Diane Arbus, Tina Modotti, Ansel Adams, Cindy Sherman.Postmodernisme en de politiek van het kijken. Dekolonisering vanhet beeld: o.a. over de niet-Westerse manier van kijken en deinvloed daarvan op de fotografie. Het laatste deel:Herinneringen en ficties bevat o.a. een artikel over KarenBlixen (Isak Dinesen), naar aanleiding van de relatie tussenfotografie en vertelkunst.
Heron, Liz / Williams, Val
boek
1996
fotografie / biografische gegevens / postmodernisme / mode / documentaires / fotografen / zwarte vrouwen / kolonialisme / vrouwbeelden / schrijvers / bloemlezing / naslagwerk / 19e eeuw / 20e eeuw / interbellum
London [etc.]
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM